Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Skieruj się tutaj jeżeli jesteś zainteresowany windykacją faktur.

Może być dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się wobec dłużnika różne czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje podobną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w wyznaczonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować swoje scenariusze czynności wszczynanych względem nie płacących klientów, określając między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, jeśli wymienione wyżej działania zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: info@flobo.io