Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To dlatego powołano instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do szablonów dokumentacji

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W czasie kursu słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.