Czemu szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Czemu szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Organizacja szkolenia PPOŻ to obowiązek pracodawcy. Należy zorganizować je oczywiście nie tylko z uwagi na przepisy – w razie pożaru nasi pracownicy będą wiedzieli, jak skutecznie opuścić teren firmy. Dlatego nie powinniśmy szukać na nim oszczędności i wybrać tylko tych organizatorów, którzy zapewnią nam, że zatrudnieni rzeczywiście zdobędą wymagane wiadomości. Na czym więc opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym powinniśmy pamiętać przy wyborze osoby je prowadzącej? Jak często muszą być przeprowadzane?

Kto może prowadzić szkolenia PPOŻ?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ powinniśmy zlecić sprawdzonej osobie. Instruktorzy, którzy przekażą pracownikom, co zrobić w razie zaprószenia ognia powinny mieć właściwe uprawnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gaszenia ognia czy ukończyć szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zależnie od stopnia szkolenia, powinni posiadać wykształcenie średnie lub magisterskie. Dokładne zapisy znajdziemy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Regularność szkoleń PPOŻ

Ustawa precyzuje, iż szkolenia PPOŻ dla załogi biur muszą być organizowane co najmniej co 6 lat. Dla robotników ten czas to 2 lata, zaś przy zadaniach najbardziej ryzykownych – dwanaście miesięcy. Pamiętajmy jednak, iż mają one zapewnić ochronę pracowników – warto zatem przeprowadzać je w mniejszych odstępach. Nie ma znaczenia, czy są to większe, czy małe przedsiębiorstwa – wszędzie mogą okazać się bardzo przydatne.